Vision - vi er, men er også på vej til at blive

Man må erkende at ingen IT-løsning er uforanderlig.

Fremtiden er det de færreste beskåret at have indsigt i, men besidder man en ressource som kreative medarbejdere, fantasi, nysgerrighed og drømme, har man lagt kimen til et inspirerende miljø, som danner god grobund for innovative og dynamiske løsninger. 

 

                  
                                          
                                           Lasse Bro Jessen   10-03-2003

 

  LBJ ◦ Vestergade 49 ◦ 8000 Århus C ◦ Telefon 86121717