LBJ Medico

LBJ og MedData udgør tilsammen LBJ Medico, som er resultatet af
de to virksomheders samlede ressourcer og knowhow.

LBJ Medico udvikler Soft- og Groupware til sundhedssektoren og dertil knyttede områder.
På de følgende sider findes virksomhedens produkter, visioner og idéer.

Den daglige ledelse af LBJ Medico varetages af Lasse B. Jessen, mens sundhedsaspekterne varetages af
Martin S. Vesterby, der fungerer som medicinskfaglig konsulent.


Dersom I, på foranledning af ovenstående, ønsker at vide mere om LBJ Medico's ydelser og produkter,
er I meget velkomne til at kontakte os for en nærmere samtale.

 

  LBJ ◦ Vestergade 49 ◦ 8000 Århus C ◦ Telefon 86121717